Welkom op de website van Rotary Lanaken-Maasland

Wat is Rotary?

Rotary is een serviceclub. Dat wil zeggen dat de leden op verschillende wijzen de medemens steun verlenen en dat daarbij geen enkel onderscheid wordt gemaakt naar ras, geloof of politieke voorkeur.

Rotary is een wereldomvattende kameraadschap met een levenshouding, nl. "dienen" en dat betekent bij Rotary vooral de bereidheid om iets van jezelf te geven.

Wat doet Rotary?

Als oudste serviceclub stelt Rotary zich ten dienste van de gemeenschap. Praktisch doen de Rotariërs dit door hun beroep correct uit te oefenen, door hun service-ideaal toe te passen in hun privé en sociaal leven, door vriendschapsbanden op te bouwen over de hele wereld en natuurlijk hun projecten te steunen ten dienste van de plaatselijke gemeenschap, van de streek en zelfs van de hele wereld.

https://www.facebook.com/RotaryclubLanakenMaasland.