Bedankbericht donatie Shelterbox

dinsdag 25 oktober 2016

Het verheugt ons heel bijzonder dat RC Lanaken een schenking heeft gedaan aan de vzw ShelterBox BeLux asbl, die als landelijke afdeling van ShelterBox International (SBI) de promotie in België en het Groothertogdom-Luxemburg coördineert om via deze wereldhulporganisatie families in rampgebieden bij te staan.

De kerntaak van ShelterBox is om het lijden van de door een ramp getroffen families te verzachten door hen zo vlug als mogelijk een menswaardig onderdak en andere hulp te verschaffen zonder rekening te houden met ras, geslacht, leeftijd, godsdienst of politieke ingesteldheid. Deze filosofie maakt dat ShelterBox in alle landen- zelfs landen, waar Rotary nog niet vertegenwoordigd is -  erkend wordt en toegang bekomt om haar humanitaire opdracht te vervullen.

Het is mogelijk om de bestemming van uw schenking af te lezen op de site http://belux.shelterbox.org via “Track a sponsored Box”. Als je op dit icoon klikt kan je volgens de aanwijzingen aflezen waar jouw donatie geleverd werd, behoudens in uitzonderlijke gevallen.

De VZW ShelterBox BeLux ASBL dankt  RC Lanaken voor de gewaardeerde hulp. Op de hoger geciteerde goed uitgewerkte website kan je de laatste berichten lezen en via youtube-filmpjes de humanitaire acties op het terrein volgen.

Heel hartelijk dank,

Johan Fraussen                                                                                   

Voorzitter