AVANT PREMIÈRE THE BEAUTY AND THE BEAST - 19.03.2017 11u - C-Mine Genk

zondag 19 maart 2017

'Hoofdzaak er is Hoop'

Het principe van "Hoofd’zaak...er is Hoop®" is om u uit te nodigen om de avant-première van een geweldige film bij te wonen. Door de aankoop van een ticket, schenkt u 8 euro aan het hersenonderzoek in België.

Elke ingezamelde euro is een euro die geïnvesteerd wordt in het onderzoek in België, op basis van de duidelijke principes van "Hoofd’zaak...er is Hoop®". De verantwoordelijken van "Hoofd’zaak...er is Hoop®" bestuderen de dossiers van de onderzoeksprojecten met de hulp van wetenschappelijke experts in deze materie. De geselecteerde projecten worden ondersteund ten belope van de bedragen verzameld via onderzoeksbeurzen

Extra afbeeldingen